Elin Kallio (1859–1927)

Elin Kallio 1880-luvun (1882-83) ateljeekuvassa. Urheilumuseo.

Elin Kallio loi perustan maailmankuululle suomalaiselle naisvoimisteluliikkeelle. 

Valmistuttuaan voimistelunopettajaksi 1876 Kallio (os. Waenerberg) käynnisti Helsingissä Pohjoismaiden ensimmäisen naisvoimisteluseuran. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin 1896 Kallion aloitteesta perustettiin Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, jonka puheenjohtajana hän toimi vuoteen 1917 saakka. Kalliolla oli myös keskeinen rooli alan kotimaisen oppikirjallisuuden luojana.

Vahva ja itsenäinen naisvoimisteluliike on suomalaisen liikuntakulttuurin merkittävimpiä saavutuksia, joka ei olisi onnistunut ilman Kallion sinnikkyyttä. Hän joutui usein kamppailemaan miesvoimistelun auktoriteetteja vastaan turvatakseen naisten voimistelumahdollisuudet. Kallio pyrki myös pitämään suomalaisen naisvoimisteluliikkeen sääty- ja kielikiistojen ulkopuolella siinä kuitenkaan lopulta onnistumatta.